top of page

Izzanies Forum

Public·16 members
Gustav Zhuravlev
Gustav Zhuravlev

The Third Day (2020) Magyar Felirat _BEST_Antal Tamás: The Legal Method of the Reintegration of Vojvodina by the Hungarian Realm in 1941. In: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Faculty of Law of the University of Novi Sad; Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ; University of Novi Sad, Faculty of Law, Publishing Center, Novi Sad, pp. 335-344. (2020) ISBN 9788677741532
The Third Day (2020) magyar feliratGombos Katalin and Sziebig Orsolya Johanna: The aarhus convention's third pillar in the EU from a procedural law perspective with special regard to regulatory acts. CURENTUL JURIDIC, 23 (4). pp. 13-35. ISSN 1224-9173 (2020)


Hajdú József: Fair Labour Mobility and the European Labour Agency. In: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Pravni fakultet u Novom Sadu; Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ; University of Novi Sad, Faculty of Law, Publishing Center, Novi Sad, pp. 275-294. (2020) ISBN 9788677741532


Jagodics Balázs and Kóródi Kitti and Martos Tamás and Kőrössy Judit and Szabó Éva: Az aktív-passzív halogatás kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői és módosított struktúrája [Modified structure and psychometric properties of the hungarian version of the active-passive procrastination scale]. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 74 (4). pp. 489-505. ISSN 0025-0279 (2020)


Kincses Boglárka: A magyar kisebbség és a magyar anyanyelvű oktatás helyzete a Vajdaságban Trianontól napjainkig [Situation of Hungarian minority and Hungarian-language education in Vojvodina from Trianon to the present time ]. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1-2). pp. 131-144. ISSN 2064-390X (2020) 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page