top of page

Izzanies Forum

Public·16 members
Gustav Zhuravlev
Gustav Zhuravlev

Дnsan Ve Sembolleri Pdf Oku Fix


Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulması sırasında Vladimir Lenin ve yoldaşları, bayrağın dayandığı devlet mührünün bir parçası olarak çekiç ve orağın yanı sıra bir kılıç sembolü dâhil etmeyi düşünmüşlerdi. Ancak ortaya çıkan görüntünün çok agresif olması nedeniyle kabul edilmedi. Lenin bu konu hakkında, "Kılıç bizim sembollerimizden biri değildir." demiştir.[9]
Д°nsan Ve Sembolleri Pdf Oku

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page